Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 6,- DKK pr. hektar.

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab med begrænset hæftelse. Hæftelsen kan for den enkelte forsikringstager ikke overstige et års bruttopræmie.

Selskabet er stiftet i 1899.

Selskabet ejes af de godt 2.350 forsikringstagere, og øverste myndighed er delegeretforsamlingen på 15 medlemmer, der er valgt blandt forsikringstagerne. Fordelingen af delegerede inden for de enkelte regioner fastsættes i forhold til antal forsikrede ha i regionen. Dog er forsikringstagerne i regionerne øst for Storebælt altid berettigede til at vælge mindst et medlem af delegeretforsamlingen. På årsmødet udgør den regionsvise fordeling af delegerede:  

  • Region Nordjylland: 2 
  • Region Midtjylland: 8  
  • Region Syddanmark: 4 
  • Øvrige regioner: 1

Den regionsvise fordeling af delegerede revideres hvert 10 år i overensstemmelse med stedfundne ændringer i selskabets forsikringsportefølje, første gang i 2016.

Delegeretforsamlingen vælger en bestyrelse på 4-5 medlemmer, som sammen med direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Gensidigt forsikringsselskab CVR 27 09 56 15.

 

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere