Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 4,00 kr. pr. hektar

Juletræer – udvidet erstatning

– for bevoksninger med juletræer og pyntegrønt

Tegnes som supplement til træværdiforsikringen. 

Arealer med tillægsforsikring for juletræer og pyntegrønt skal indtegnes på skovkort. 

Forsikringspræmie pr. år:

Genplantningspræmien og træværdipræmien, samt yderligere:

Årlig tillæg for juletræer (rødgran, omorika, fyr): 10 kr. pr. ha. 

Årlig tillæg for juletræer og pyntegrønt (Nordm. Nob.): 28 kr. pr. ha. 

Alle forsikringer forfalder pr. 1/1

Brandskadeerstatninger

Bemærk. Der er tale om en tillægserstatning ud over erstatning for genplantning og træværdi.

Erstatning fastsættes efter nedenstående værdier, der er anført i tabelform: 

Højde i m0,31,02,03,0> 3
Rødgran, omorika, fyr7.50015.00020.00020.0000
Nobilis, nordmannsgran m.v.20.00040.00050.00060.000max. 60.000

Juletræbevoksninger af Rødgran, Omorika og Fyr kan kun tillægsforsikres indtil en træhøjde til og med 3 meter. 

Juletræ- og pyntegrøntbevoksninger af Nordmannsgran og Nobilis m.m. med en træhøjde på 3 meter og derover erstattes med en tillægserstatning på maksimalt 60.000 kr. pr. ha.

For brændte bevoksninger, hvor udnyttelse er påbegyndt, reduceres erstatningen i overensstemmelse hermed. 

Vedr. enkeltheder i øvrigt henvises til selskabets forsikringsbetingelser. 

Hvis en tillægsforsikring for juletræer og pyntegrønt ikke omfatter hele driftsklasser i henhold til en foreliggende driftsplans arealoversigt, skal de forsikrede arealers beliggenhed angives på et skovkort. 

En brændt bevoksnings træværdi tilhører forsikringstageren

Brændte, opskovede træeffekter er omfattet af træværdiforsikringen og erstattes med aktuel salgsværdi. 

I henhold til selskabets generelle forsikringsbetingelser omfatter forsikringerne ikke skader, der erstattes af Miljøministeriet i henhold til den mellem Miljøministeriet og Dansk Skovforening m.fl. trufne aftale om en erstatningsordning for brand- og hærværksskader forårsaget ved offentlighedens færdsel og ophold i private skove. 

For offentligt ejede skove og plantager gælder særlige forsikringsvilkår. Der udbetales kun halv erstatning, medmindre der træffes aftale om dobbelt præmie.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere