Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 4,00 kr. pr. hektar

Om Dansk Plantageforsikring

Dansk Plantageforsikring er et gensidigt forsikringsselskab med begrænset hæftelse. Hæftelsen kan for den enkelte forsikringstager ikke overstige et års bruttopræmie.

Selskabet er stiftet i 1899.

Selskabet ejes af de godt 2.350 forsikringstagere, og øverste myndighed er delegeretforsamlingen på 15 medlemmer, der er valgt blandt forsikringstagerne. Fordelingen af delegerede inden for de enkelte regioner fastsættes i forhold til antal forsikrede ha i regionen. Dog er forsikringstagerne i regionerne øst for Storebælt altid berettigede til at vælge mindst et medlem af delegeretforsamlingen. På årsmødet udgør den regionsvise fordeling af delegerede:  

  • Region Nordjylland: 2 
  • Region Midtjylland: 8  
  • Region Syddanmark: 4 
  • Øvrige regioner: 1

Den regionsvise fordeling af delegerede revideres hvert 10 år i overensstemmelse med stedfundne ændringer i selskabets forsikringsportefølje, første gang i 2016.

Delegeretforsamlingen vælger en bestyrelse på 4-5 medlemmer, som sammen med direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Gensidigt forsikringsselskab CVR 27 09 56 15.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere