Skovbrand.dk


Din professionelle partner indenfor plantageforsikring.


Forsikring fra 4,00 kr. pr. hektar

Genplantningsforsikring

Genplantningsforsikringen dækker udgiften til oprydning og genplantning af brændte arealer.

Genplantningsforsikringen er en basis grundforsikring, der skal tegnes. 

De to øvrige forsikringer (træværdi og udvidet træværdi) kan efter forsikringstagerens ønske tegnes som supplement til genplantningsforsikringen.

Når selskabets økonomi tillader det, kan der ydes en rabat på præmierne på hhv. genplantningsforsikring og træværdiforsikring det følgende år. 

I 2023 ydes der 2 kr. i præmierabat

Forsikringspræmie pr. år.

Grundpræmie:    100 kr.  (gælder alle forsikringer)
Årlig præmie:    6 kr. pr. ha

Statsafgifter:

Naturskadeafgift:   40 kr. (lovpligtig årlig afgift pr. policenummer)
Skadesforsikringsafgift:  1,1 % af den samlede årlige præmie

Indskud:

Ved nytegning, samt udvidelse, af genplantningsforsikring (der normalt skal dække hele skovens bevoksede areal) erlægges et indskud på 10 kr. pr. ha. – dog minimum 100 kr.

Ønskes genplantningsforsikringen suppleret med en træværdiforsikring, der skal omfatte samme areal som genplantningsforsikringen, erlægges ikke yderligere indskud.

Alle forsikringer forfalder pr. 1.1.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere